Cursul de Drept comercial a ajuns la ediția a 4-a

Cursul de Drept comercial a ajuns la ediția a 4-a

În contextul schimbărilor legislative aduse de Codul civil, intrat în vigoare în anul 2011, de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dar și a abrogării substanțiale a Codului comercial, temelia dreptului comercial a fost restructurată semnificativ, fiind adaptată noilor nevoi pe care societatea le impune, dar nicidecum desființată.

Cursul de Drept comercial, ajuns la ediția a 4-a, este elaborat în noua matcă a principiilor Codului civil actual, fiind abordate și dezvoltate conceptele clasice ale dreptului comercial (fondul de comerț, auxiliarii comercianților, societățile – astfel cum au fost modificate prin Legea de punere în aplicare a Codului de procedură civilă – titlurile comerciale, procedura insolvenței etc), dar și noțiuni relativ noi în peisajul juridic actual, precum conceptele de întreprindere comercială, societate europeană, profesionist, fiducie, concordat preventiv, mandat ad-hoc, insolvența persoanei fizice etc.

Am îmbunătățit această ediție cu practica judiciară obligatorie și cu explicații suplimentare, delimitate de restul textului printr-un font diferit, astfel încât noțiunea teoretică enunțată în textele legale să poată fi accesibilă și mai ușor de înțeles.
Prezenta ediție a fost revizuită și actualizată cu toate modificările legislative intervenite până la data de 15 octombrie 2021.
Av. Conf. Univ. Dr. Nemeș Vasile